0490 Dům železničářůTRANSPARENT

Dům železničářů
Nymburk

Předmětem návrhu je transformace nedostavěného kulturního domu železničářů a jeho přestavba na bytový dům. Stávající věžovitý objekt v jižní části pozemku a nižší objekt bývalého sálu jsou v maximální míře zachovány, využívají se stávající nosné konstrukce a komunikační jádra. V rámci objektů jsou nově navrhnuty vnitřní dispozice a fasády. V severní části pozemku v místě původní kotelny je navrhnuta novostavba solitérního domu nepravidelného zaobleného tvaru, který je od stávající stavby oddělen spojujícím komunikačním krčkem. Forma tohoto objektu byla zvolena jako jistá protiváha k pravoúhlé zástavbě původního domu železničářů.

Projekční fáze
2012 – architektonická studie

Autorský tým
Tomáš Jeníček
Miro Neckář

Klient
PMS Poděbrady, spol. s r.o.

Počet bytových jednotek
56 BJ