0390 RD SchwarzovaTRANSPARENT

RD Schwarzova
Plzeň

rekonstrukce

Projekční fáze
2018 – architektonická studie

Autorský tým
Tomáš Jeníček
Jiří Hysek
Madina Tokenova

Klient

soukromý investor

Plocha pozemku / zastavěná plocha / užitná plocha

518 m2 / 178 m2 / 447,3 m2