0200 Dětské centrum ChoceradyTRANSPARENT

Dětské centrum
Chocerady

Projekční fáze
2015 – projekt (DUR + DSP)
2017 – autorský dozor

Autorský tým
Tomáš Jeníček
Jiří Hysek
Helena Dvořáková
Ondřej Herlík

Klient
Dětské centrum Strančice